Němčina – jazyk evropských velikánů

Němčina je nejen jazyk Franze Kafky nebo J.W.Goetha, ale i jazyk našich dvou nejbližších sousedů. Němčina je u nás nejrozšířenějším jazykem v obchodní komunikaci – vždyť velká část firem má německého majitele.

Zároveň jde o druhý nejrozšířenější evropský jazyk (po ruštině) a lidí, jejichž mateřštinou je němčina, je v současnosti asi 200 milionů. Patří jí proto i místo v žebříčku deseti nejrozšířenějších jazyků světa. Němčina je úředním jazykem třeba v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Belgii nebo Lucembursku.

Němčina má svá specifika a tudíž je má i výuka němčiny. Existuje i spousta nářečí a jazykových variant, které se jedna od druhé celkem výrazně liší. Extrémem je potom třeba švýcarská němčina, která je pro Němce absolutně nesrozumitelná.

Výuka němčiny bere v potaz to, že základem němčiny jsou čtyři pády a jim příslušící koncovky a tvary určitého a neurčitého členu. Naopak slovosled má němčina volnější než angličtina a v tom je výuka němčiny jednodušší. O perné chvilky nad slovíčky se zase postará velké množství složenin, kterými je němčina protknutá.

Výuka němčiny netradičně

Pokud chcete, aby vás výuka němčiny bavila, nespokojte se s pouhými jazykovými kurzy, učebnicemi a pracovními sešity, hledejte si naopak možnosti, jak výuku němčiny co nejvíce propojit s praxí a zábavou.

V pražském Goethe institutu třeba probíhá výuka němčiny formou sledování německých filmů a následnou diskuzí s rodilými mluvčími. Spousta materiálů je i na internetu a výuka němčiny probíhá i ve virtuálním světě Second Life. Tam můžete každý den vyrazit do kavárny na ostrově Goethe a setkat se s rodilými mluvčími a lektory.

Jako u všech jazyků platí, že čím dřív s výukou němčiny začnete, tím spíš se německy naučíte. Dnes se objevují kurzy němčiny už pro děti předškolního věku.

Na těchto stránkách jsme pro vás připravili i přehled zajímavých jazykových stránek, díky kterým může být výuka němčiny zase o kousek jednodušší.