Němčina online

Na internetu byl nově vytvořen projekt Jazyky-online.info, který nabízí uživatelům možnost efektivního online studia cizích jazyků. Na tomto portálu naleznou uživatelé množství výukových materiálů, které jsou přehledně a logicky uspořádány. Portál obsahuje výukové materiály pro angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu, ruštinu, čínštinu a japonštinu. Materiály pro všechny tyto jazyky jsou uspořádány podobně, což umožňuje velmi snadnou orientaci na celém portálu.

V sekci němčina online naleznete mimo jiné stručný přehled německé gramatiky, základní německá slovíčka, modul pro procvičování slovíček, obrázkový slovník, německou výslovnost, nejčastěji používané německé fráze, množství odkazů na vybrané stránky a mnoho dalších informací.

Zde je detailnější popis modulů: německá gramatika a německá slovíčka.
Německá gramatika obsahuje stručný a přehledný seznam nejdůležitějších gramatických jevů v němčině. Přehled je rozčleněn do částí podle gramatického jevu: podstatná jména, přídavná jména, slovesa, příslovce, spojky a předložky. Další velmi užitečný modul jsou německá slovíčka. Slovíčka jsou rozdělena do tematických skupin, například zde naleznete tematické skupiny slovíček: barvy, jídlo zvířata, nábytek, čísla, přídavná jména atd.